Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

Projekt Læring og Trivsel: Sætter retningen på 0-18 års området

Silkeborg Kommune har i 2011 igangsat projekt Læring og Trivsel, som skal sætte retningen for udviklingen på børne- og ungeområdet i de kommende 10 år.

Projektets formål er, gennem høj grad af inddragelse og dialog på 0-18 års-området, at skabe en dynamisk kultur med optimale rammer for børn og unges læring og trivsel. Baggrunden for projektet er, at området i dag står overfor en række udfordringer, som ikke kan løses ved at gøre mere af det, der allerede gøres. Eller med andre ord: Det skal sikres, at der er læring, trivsel og sammenhæng i 0-18 års-områdets tilbud, så børn og unge er rustet til at møde en global verden.
Første skridt på vejen er udarbejdelsen af en Lærings- og Trivselspolitik i 2012.

I 2011 blev arbejdet sat i gang. Forældre, børn og unge, medarbejdere og ledere blev samlet på en række kolonier for at arbejde med bud på, hvordan 0-18 års-området skal se ud i 2021 - og derigennem komme med input til politikken. På baggrund af de mange input lægges der op til dialog gennem projektets hjemmeside og høring af politikken i løbet af 2012.

www.laeringogtrivsel.silkeborgkommune.dk er der mulighed for at komme med input til politikken, se materialet fra kolonierne og læse mere om projektet!