Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

Socialpsykiatrien skaber sammenhænge for borgerne

I løbet af 2011 har Socialpsykiatrien gennemgået en række forandringer og der er igangsat projekter, der har det til fælles, at de skal skabe større sammenhæng i indsatsen for borgere med en sindslidelse i Silkeborg Kommune.

I anden halvdel af 2011 blev det nye Socialpsykiatrisk Center etableret, hvor strukturerne nu understøtter, at der til enhver tid er et fælles ansvar for at tænke i helheder på tværs af myndighed og udfører og på tværs af sektorer. Beslutninger træffes nu så tæt på borgeren som muligt og med et rehabiliterende sigte.

Herudover gennemføres Projekt Integreret Forløb med henblik på at sikre integrerede (sammenhængene) forløb mellem den psykiatriske indsats og beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for borgere med en sindslidelse.
Projekt Sundhedscafé i Social- og Lokalpsykiatrien går også ud på at sikre sammenhænge på tværs af afdelinger og sektorer, så den generelle sundhedstilstand for borgere med en sindslidelse bliver bedre. Projekterne gennemføres i samarbejde med andre afdelinger, regionen og de praktiserende læger i Silkeborg Kommune.
Årsberetning 2011

Psykiatriens Hus

Psykiatriens Hus er et nyt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland og socialpsykiatrien i Silkeborg kommune.

Der var rejsegilde Psykiatriens Hus i maj 2011. Huset skal skabe grobund og sikkerhed i det gode forløb for mennesker med en psykisk sårbarhed.

Læs mere om Psykiatriens Hus.