Selvbetjening og tidsbestilling

Retning og indsatser

Her kan du læse om en række af de retninger og indsatser, der har præget Silkeborg Kommune i 2013. Du kan blandt andet læse om politikker og strategier, der har betydning for de tilbud, borgerne møder.

Ny socialpolitik

Socialudvalget ønsker med denne socialpolitik at styrke sammenhængen i den sociale indsats og sætte medborgerskabet i centrum. Kommunen er os alle, og menneskeligt nærvær og social forandring kan ikke leveres af professionelle alene. Vi ønsker at udvikle rammer for et samspil med netværk i bred forstand.

Læs Silkeborg Kommunes socialpolitik

Kommuneplan 2013-2025

Silkeborg Byråd vedtog 24. juni 2013 Kommuneplan 2013-2025 for Silkeborg Kommune. Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for kommunens udvikling. Den gælder de næste 12 år.

Læs mere om planerne for Silkeborg Kommune 

Beredskabsplan

Beredskabsplanen er den samlede beredskabsplan, der skal sikre en koordineret indsats i ekstraordinære situationer - det vil sige alt fra strømsvigt til epidemier.

Læs mere om beredskabsplaner

Lokale partnerskaber i skole og dagtilbud

Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen arbejder på at etablere partnerskaber omkring 0-18 års-området i kommunen for at udnytte muligheder og imødekomme potentielle udfordringer, vi møder i et stadigt mere digitaliseret samfund. Med de lokale daginstitutioner og skoler som omdrejningspunkt skabes nye innovative løsninger i et dynamisk samspil med private virksomheder og national og international forskning

Læs mere om prototyperne

IT-strategi for børn og unge fra 0-18 år

Silkeborg Kommunes it-strategi for 0-18 års området gælder indtil 2018. Kernen er, at børn og unge skal opleve, at de har de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden, der gør dem i stand til at begå sig i en globaliseret og digital verden.

Læs IT-strategien 0-18 år

Klimapolitik og klimaplan