Selvbetjening og tidsbestilling

Aktive borgere

Silkeborg Kommune ønsker at forny den offentlige velfærd. Det betyder, at vi vil være en kommune, hvor vi tager hånd om hinanden og støtter borgerne i at mestre mest muligt selv længst muligt. Herunder kan du læse om nogle af de initiativer, Silkeborg Kommune tog i 2012 - og hvad de betyder for dig.

Aktiv fritid for udsatte børn

Aktiv fritid for udsatte børn

Silkeborg Kommunes Projekt Aktiv Fritid medvirker til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge.

Sundhed og livskvalitet i ældreplejen

Europæisk kulturhovedstad

To musikalske mimere

Aarhus er udvalgt som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Silkeborg Kommune er aktiv samarbejdspartner og deltager blandt andet i den regionale styregruppe, som skal sikre forankringen i regionens kommuner, udvikle projektets regionale dimension og sikre en tæt dialog mellem samarbejdspartnerne. De kommende år byder på et væld af spændende og nytænkende kulturoplevelser i hele Silkeborg Kommune i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017.   

Aktivt medborgerskab

Aktivt medborgerskab

Silkeborg Kommune ønsker at være en kommune, hvor vi tager hånd om hinanden. Derfor er Aktivt Medborgerskab et indsatsområde. I 2012 vedtog vi en frivilligstrategi, som udstikker rammerne for samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner.
Læs også forordet til årsberetningen, hvor borgmester Hanne Bæk Olsen fortæller om Silkeborg Kommunes arbejde med frivillighed.