Selvbetjening og tidsbestilling

2012 bød på mange aktiviteter og temaer i Silkeborg Kommune. Jeg vil især gerne fremhæve Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi og arbejdet med det Aktive Medborgerskab, som på hver sin måde kommer til at præge udviklingen og fremtiden i Silkeborg Kommune.

At være aktiv medborger handler om at gøre noget, som giver mening og skaber glæde – både for andre og for sig selv. Silkeborg Kommune ønsker at være en kommune, hvor vi tager hånd om hinanden. Derfor er Aktivt Medborgerskab et indsatsområde.

I 2012 har vi vedtaget en frivillighedsstrategi, som udstikker rammerne for samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner. De frivillige kræfter gør det muligt at støtte Silkeborg Kommunes borgere i at klare hverdagen på områder, som de ellers ikke ville få hjælp til.

Det handler om at forny den offentlige velfærd – ikke om at erstatte den.

Et stærkt nærdemokrati

I 2012 har vi også arbejdet på at give nærdemokratiet en større rolle i kommunens udvikling. Lokalrådene er hjertet i det lokale demokrati, og samarbejdet med lokalrådene er bevidst styrket de senere år. Lokalrådene har blandt andet givet input til kommuneplanen med deres egne videofilm fra lokalområderne. Det gøder jorden for dialog med borgerne, som vi gerne vil have mere af.

Silkeborg Kommune i udvikling

I starten af 2012 vedtog Byrådet Udviklingsstrategien for Silkeborg Kommune, som strækker sig fra 2012 og frem til år 2024. Med strategien har Byrådet sat de langsigtede pejlemærker for, hvor Silkeborg Kommune er på vej hen og skabt en god basis for, at vi fremadrettet kan sikre en positiv vækst i Silkeborg Kommune.

2012 var også året, hvor Silkeborgs kvinder sendte tusindvis af flyttekasser med gode tilbud og lokale lækkerier til deres veninder i andre byer. Bosætningskampagnen ”Silkeborg Kalder” er målrettet potentielle tilflyttere, og kampagnen har på en sjov og anderledes måde sat spot på alt det, vi tilbyder i Silkeborg Kommune.

Fokus på innovation skaber grobund for nytænkning blandt kommunens medarbejdere, og nye måder at løse opgaverne på gavner borgerne i form af bedre service. Blandt andet i Psykiatriens Hus, hvor borgerne oplever, at samarbejdet mellem den sociale og behandlingsmæssige indsats giver dem sammenhæng og tryghed i hverdagen. Psykiatriens Hus var igen i 2012 nomineret til og modtager af prestigefyldte priser.

Indsatserne virker

Rotationsprojekter i Silkeborg Kommune har givet ledige borgere mulighed for at prøve kræfter med nye udfordringer. Takket være deres arbejdskraft har Silkeborg Kommunes medarbejdere kunnet tage uddannelse og kurser for at lære nyt. I Silkeborg Kommune har vi således både fået dygtigere medarbejdere og skabt nye jobmuligheder for kommunens ledige.

Vi kan se, at indsatsen for at skabe en bæredygtig økonomi i Silkeborg Kommune bærer frugt. Det skyldes frem for alt, at Byrådet og medarbejdere i Silkeborg Kommune har gjort en stor indsats for at overholde de økonomiske rammer. Jeg glæder mig over resultatet – ikke mindst fordi, en bæredygtig økonomi er fundamentet for den fortsatte vækst i kommunen.

I årsberetningen kan du læse meget mere om konkrete tiltag og indsatser i kommunen, ligesom du kan finde konkrete eksempler på, hvordan vi arbejder med nye måder at tænke velfærd på, ser potentialerne i velfærdsteknologi og digitalisering, understøtter erhvervsudviklingen og udvikler den måde, vi samarbejder med kommunens aktive borgere på.

Rigtig god fornøjelse!
Hanne Bæk Olsen
Borgmester