Selvbetjening og tidsbestilling

Nye måder at tænke velfærd

2012 bød blandt andet på hæder til Psykiatriens Hus, organisationsomlægning på voksenhandicapområdet, ny struktur på dagtilbudsområdet og styrket indsats over for borgere med senhjerneskade.

Psykiatriens Hus hædret med priser

Organisationsomlægning på voksenhandicapområdet

Sundhed tæt på borgerne

Sundheds- og ældrepolitikken

Silkeborg Kommune har styrket den sundhedsindsats, der er tættest på borgerne. Læs om det nære sundhedsvæsen i vores Sundheds- og Ældrepolitik.

Ny struktur i dagtilbud

Kvalitet i undervisningen

Samarbejde skal styrke kvaliteten i undervisningen - lærer- og lederarbejdet i forandring

Silkeborg Kommune, Danmarks Lærerforening, KL og Skolelederforeningen startede i 2012 et pilotprojekt, som skal højne kvaliteten i folkeskolen.

Samarbejde på tværs af institutioner