Selvbetjening og tidsbestilling

Retning og indsatser

Her kan du læse om en række af de retninger og indsatser, der har præget Silkeborg Kommune i 2012. Du kan blandt andet se nogle af de politikker og strategier, der har betydning for de tilbud, borgerne møder.

Nyt plejecenter på Stadiongrunden

Nyt plejecenter på Stadiongrunden 

I Sundheds- og Ældrepolitikken fra 2011 har Byrådet udstukket målet for kommunens indsats i forhold til plejeboliger, plejecentre og det liv, der leves i boligerne. Målet er at skabe rammer, hvor ældre borgere bliver understøttet i at mestre de daglige gøremål og har gode rammer for en meningsfyldt hverdag.

Læs mere om om- og udbygningsplanen

Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken

Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken 

Idræts-, og fritidspolitikken tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke.

Formålet er at fremme borgernes livskvalitet ved at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet og dermed skabe grobund for udvikling og et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med muligheder for attraktive og unikke oplevelser. 

Læs mere om Idræts-, fritids og folkeoplysningspolitikken

Lærings- og trivselspolitikken

Samarbejde skal styrke kvaliteten i undervisningen - lærer- og lederarbejdet i forandring 

Børne- og Ungeudvalget søsatte sommeren 2011 "Projekt Læring- og trivsel for børn og unge i en global verden". Dette projekt har i første omgang givet en ny Lærings- og trivselspolitik.

Læs mere om Lærings- og trivselspolitikken

Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Sundhedsfremme 

Sundhed handler om trivsel. Derfor har sundhedsfremme og forebyggelsesområdet i Silkeborg Kommune fokus på det gode helbred, selvværd, fællesskaber, omsorg og ansvar.

Læs mere om Sundhedsfremme og Forebyggelsespolitikken

Sundheds- og ældrepolitik

Sundheds- og ældrepolitikken

Den nye Sundheds- og ældrepolitik er resultatet af en lang og involverende proces med alle de parter, som berøres af den nye politik. En dialogbaseret tilgang har været udgangspunktet for udformningen og her kan du se det endelige resultat.  

Læs mere om Sundheds- og ældrepolitikken

Frivillighedsstrategi

Aktivt medborgerskab

Silkeborg Kommune ønsker at øge samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, fordi kommunen ønsker et aktivt medborgerskab, hvor det giver mening og glæde for den enkelte at hjælpe hinanden og tage ansvar. 

Læs mere om frivilligstrategien

Arkitektkonkurrencen vedr. Erhvervskorridoren

Arkitektkonkurrence vedr.Erhvervskorridoren 

Hvis den nye motorvej skal fungere i tæt forbindelse og oven i købet drage fordel af hinanden, kræver det nye holdninger til samspillet mellem bebyggelse og motorvejsanlæg. "Erhvervskorridoren" er en vision udviklet i forbindelse med motorvejsprojektet "MELLEMLAND", der beskriver et fortættet erhvervsområde, der har facader helt op til motorvejen og danner en korridor omkring den.