Selvbetjening og tidsbestilling

Revisionsberetning 2012

Hvert år revideres kommunens regnskab. Revisionen foretages af en sagkyndig revisor. I beretningen bliver der bl.a. redegjort for eventuelle fejl og mangler i kommunens regnskab samt administrationen af områder, der helt eller delvist finansieres af staten via statsrefusion. Revisionsberetningen for 2012 er delt i tre dele.

Læs revisionsberetningen for regnskabsåret 2012