Selvbetjening og tidsbestilling

Arkitekturpolitikken

Vores arkitekturpolitik er et redskab, der skal være med til at gøre Silkeborg Kommune smukkere og sikre, at vores byer, byrum og bygninger er gode at leve i og med.

Arkitekturpolitikken udgør den overordnede ramme for, hvordan vi ser og arbejder med arkitektur. Den indgår i vores daglige arbejde med planlægning, byggeri, anlæg og byggesager. 

Se arkitekturpolitikken og læs mere om de fem kriterier

Ny arkitekturpolitik på vej – du kan være med

Byrådet har besluttet, at vi skal have en ny arkitekturpolitik, der rækker ud i fremtiden og sikrer, at fremtidens byggeri understøtter fællesskaber, byliv og oplevelser og bygger på de kvaliteter, der er særlige for vores kommune.

Den vil vi gerne lave i fællesskab med foreninger, organisationer, kulturinstitutioner, fagprofessionelle og borgere i kommunen, så vi sammen kan sætte retningen for fremtidens arkitektur i vores kommune. 

Vi er allerede godt i gang. Vi har talt med forskellige interessenter blandt andet Skøn på Silkeborg, Silkeborg Arkiv, Silkeborg Museum, Danmarks Naturfredningsforening, VisitSilkeborg og diverse arkitekter. Og så har vi fået rigtig mange gode input og idéer fra borgere i hele kommunen. Tusind tak for det.

På baggrund af de mange input har vi valgt fire hovedtemaer, som vi arbejder videre med: 

  • Arkitektur for mennesker 
  • Outdoor og natur
  • Bæredygtig udvikling
  • Bygnings- og kulturarv

Du kan stadig nå at komme med input til arkitekturpolitikken. Send dem endelig til byvaerksted@silkeborg.dk

Følg processen på Instragram under #ByVærkSted

Arbejdet med arkitekturpolitikken er inddelt i tre overordnede faser. Dem kan du se nedenfor. Du kan følge arbejdet med arkitekturpolitikken på #Byværksted på Instagram eller på Facebook

 

Sådan kommer det til at foregå

Arbejdet med arkitekturpolitikken fordeler sig på tre overordnede faser:

FASE 1 August – december 2019

Undersøgelse af potentialer, temaer og fokusområder. Herunder dialog med borgere, lokalråd, interessentgrupper og fagprofessionelle.

22. august: Møde med forskellige interessenter bl.a. Skøn på Silkeborg, Silkeborg Arkiv, Silkeborg Museum, Danmarks Naturfredningsforening, VisitSilkeborg og diverse arkitekter.
3. oktober: Møde med lokalråd
7. oktober: Arkitekturens Dag – opstart af postkort-kampagne. 
8. oktober - 4. november: Postkortkampagne, hvor store og små kan give deres bud på, hvad et godt byrum, en god by og gode bygninger er - Postkortene findes på Torvet i Silkeborg.
16. oktober: Vi taler om arkitekturpolitik med borgerne på gaden i Silkeborg og Kjellerup.
23. oktober: Vi taler om arkitekturpolitik med borgerne på gaden i Them.
2. december: Indstilling til tema- og indholdsstruktur behandles af Plan- og Vejudvalget.

FASE 2 Januar – juni 2020

Faglig udvikling af Arkitekturpolitikken. Herunder inddragelse af fagprofessionelle aktører.

FASE 3 Juli-December 2020

Debatmøder og politisk proces. (Følger kommuneplan processen)