Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalplaner i Silkeborg Kommune

En lokalplan, er det, der tidligere hed en byplanvedtægt. Det er en detaljeret plan med juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område i kommunen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Lokalplanarbejdet i Silkeborg Kommune varetages af Plan og Byg.

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan således bl.a. bestemme: hvordan lokalplanområdet må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer. Lokalplaner har derudover til formål at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Se alle lokalplaner i Silkeborg kommune

Silkeborg Kommunes lokalplansite er udviklet for at borgere m.fl. let kan orientere sig i gældende lokalplaner, lokalplaner i høring og lokalplaner, der er under udarbejdelse. Du kan få et overblik over samtlige lokalplaner i kommunen ved at anvende kortet, hvor du også kan zoome ind eller du kan vælge kun at se de lokalplaner, der er under udarbejdelse. 

Ansøg om en lokalplan her