Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalplaner

En lokalplan beskriver, hvordan et område må bruges. Dvs. hvor bygninger må placeres, og hvor store de må være, samt hvor veje og stier må ligge.

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner fortæller blandt andet, hvor bygninger må placeres, og hvor store de må være. Og hvor veje og stier må ligge. Lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes på en måde, som tager hensyn til omgivelserne. Lokalplanen hindrer ikke hidtidig lovlig anvendelse af bygninger og arealer.

Se lokalplaner for Silkeborg Kommune

Bæredygtighed i lokalplaner

I forbindelse med en lokalplan, skal du redegøre for projektets bæredygtighed. Redegørelsen tager udgangspunkt i de emner, som findes i Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj. Se boksen til højre.

Redegørelsen kan med fordel indsendes sammen med ansøgningsskemaet for lokalplanen, og vil indgå i dialogen omkring projektet samt i den politiske behandling af lokalplanen.

Redegørelse for bæredygtighed, hvis du laver lokalplan