Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalplaner i Silkeborg Kommune

En lokalplan - tidligere en byplanvedtægt - er en detaljeret plan der angiver juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område. En lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Udsnit at bebyggelseslplan

En lokalplan har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan bl.a. bestemme, hvordan et område må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje .m.m. 

Lokalplaner har derudover til formål at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Se webportal med alle lokalplaner i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes lokalplanportal er udviklet, så interesserede let kan orientere sig i gældende lokalplaner, planer i høring og planer, der er under udarbejdelse. Du kan få et overblik over samtlige lokalplaner i kommunen ved at anvende kortet, hvor du også kan zoome ind eller du kan vælge kun at se de lokalplaner, der er under udarbejdelse. 

Ansøg om at få udarbejdet en lokalplan


Lokalplanarbejdet i Silkeborg Kommune varetages af Plan-sektionen i Teknik- og Miljøafdelingen. 

Læs mere om ansøgningsprocessen her

Bæredygtighed i lokalplanprocessen


Silkeborg Kommune har udviklet et værktøj til at sikre bæredygtighed i udvikling af en lokalplan. Formålet med værktøjet er at styrke udviklingen af vores samfund i en bæredygtig retning.

Gå til Bæredygtighedsværktøjet