Selvbetjening og tidsbestilling

DET GODE LIV - strategi for udvikling og specialisering

"Det gode liv" er en strategi indenfor handicap- og psykiatriområdet. Strategiens formål er at understøtte "det gode liv" for borgere, der har handicap eller psykisk sygdom.

Gennem blandt andet en spændende dialog med borgere, pårørende, virksomheder, organisationer og frivillige kommer strategien med bud på, hvordan både aktuelle og fremtidige behov kan løses i samspil mellem forskellige aktører.

Strategien er behandlet i de relevante politiske udvalg og godkendt i byrådet.

Se strategien "Det gode liv" her 

I forlængelse af strategien har vi lavet 2 små film, der i lyd og billeder giver eksempler på det gode liv.

I den ene film møder I Kjeld. Han fortæller om, hvordan han på Truust Camping er en del af et fællesskab, som giver ham stor glæde og værdi - og hvor han også har mulighed for at give noget til andre.

I den anden film fortæller Susanne om, hvordan hun på Biværket er del af et fællesskab, som giver hende et enestående og værdifuldt arbejdsfællesskab.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.