Selvbetjening og tidsbestilling

DET GODE LIV - strategi for udvikling og specialisering

"Det gode liv" er en strategi indenfor handicap- og psykiatriområdet. Strategiens formål er at understøtte "det gode liv" for borgere, der har handicap eller psykisk sygdom.

Det gode liv

Der er brug for at gentænke indsatser og tilgange på det specialiserede socialområde, fordi:

 • der bliver flere med handicap eller psykisk sygdom, som har brug for støtte, og problemstillingerne er mere komplekse end tidligere
 • samfundsudviklingen lægger pres på de offentlige velfærdsydelser

Strategien er behandlet i de relevante politiske udvalg og godkendt i byrådet.

Se også strategien "Det gode liv" her (pdf)

Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering

Det gode liv for borgere med handicap understøttes i Silkeborg Kommune gennem fællesskab og ligeværdighed.

Borgere med handicap indgår ligeværdigt i fællesskabet med alle øvrige borgere

Fællesskabet søger til stadighed at finde nye veje i bestræbelserne på at sikre det gode liv for borgere med handicap

(Silkeborg Kommunes handicappolitik)

Strategien bygger på dialog med borgere, pårørende, virksomheder, organisationer og frivillige igangsat af Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer.

Den bygger også på de tendenser i udviklingen af målgrupper, der er på det specialiserede socialområde generelt og i Silkeborg Kommune især.

Strategien kommer med bud på, hvordan både aktuelle og fremtidig behov kan løses i samspil mellem forskellige aktører.

 • Plads til individet
 • Sammenhæng
 • Fællesskaber der giver mening
 • Højt specialiserede tilbud til de svageste

 • Flere muligheder for og med borgerne
 • Bedre sammenhæng
 • Bred vifte af tilbud i nærmiljøet
 • Faglige forbilleder

Det gode liv for mennesker med handicap eller psykisk sygdom er forskelligt fra menneske til menneske - og ønsker og behov ændrer sig løbende.

Silkeborg Kommune vil indgå i et tæt samspil med borgere, virksomheder og foreninger for at sikre de bedst mulige betingelser for, at den enkelte kan få et godt liv.

Vi vil:

 • invitere til tidlig og bred dialog
 • lave brobygning med foreninger med henblik på, at flere får adgang til fællesskaber, der giver mening
 • indgå i samarbejde med virksomheder om udvikling af flere rummelige arbejdspladser
 • arbejde sammen med andre på nye måder, der minimerer barrierer og sikrer sammenhængskraft
 • udvikle flere fleksible tilbud om ledsagelse så flere kan opleve større selvstændighed

I alle menneskers lev sker der naturlige skift og overgange.

For mennesker med handicap eller psykisk sygdom er der ofte mange overgange, fordi der er brug for støtte og hjælp fra mange sider. Koordinering af information og rådgivning er vigtig.

Det er også vigtigt, at der er plads til det enkelte menneske og de pårørende - og at alle har mulighed for at være en del af fællesskab, der giver mening.

Derfor vil vi:

 • give umiddelbar og helhedsorienteret information og støtte til borgere, der får handicap eller psykisk sygdom - og til deres pårørende
 • have en tovholder til hver borger/familie, som kan koordinere støtten fra flere steder
 • sørge for information og sikre sammenhæng - bl.a. ved overgangen fra barn til voksen
 • levere tydelig og tilgængelig kommunikation om tilbud til mennesker med handicap eller psykisk sygdom i Silkeborg - både kommunale og i lokalsamfundet
 • give økonomisk rådgivning til borgere og pårørende, der oplever økonomisk utryghed
 • etablere interessefællesskaber og ungdomsklub for børn og unge i målgruppen
 • tilbyde pårørendeuddannelse
 • understøtte netværk og informations- og vejledningsgrupper for borgere og pårørende

Der bliver flere med handicap eller psykisk sygdom, som har brug for støtte. Mennesker med handicap lever længer og får brug for mere pleje. De forskellige problemstillinger er mere komplekse end tidligere. Der er behov for flere forskellige specialiserede tilbud i nærmiljøet. Udviklingen lokalt viser, at der især bliver brug for tilbud i forhold til autisme, oligofreni (udviklingshæmning med psykisk sygdom), hjerneskade og spiseforstyrrelser.

Derfor vil vi:

 • udvikle og drive flere specialiserede og fleksible tilbud lokalt
 • oprette plejecenter til ældre, der er udviklingshæmmede
 • oprette plejetilbud til mennesker med psykisk sygdom
 • udvikle indsatser i forhold til oligofreni
 • oprette tilbud til mennesker med autisme
 • oprette botilbud til mennesker med hjerneskade
 • sikre relevant voksenundervisning for mennesker med senhjerneskade
 • udvikle indsatsen i forhold til spiseforstyrrelser
 • udvikle indsatsen i forhold til psykisk sygdom med misbrug

Ambitionsniveauet er højt, og Silkeborg Kommune vil være kendt for at "gå forrest" og udvikle tilbud, der kan danne faglige forbilleder. For at kunne give en højt specialiseret indsats skal vi løbende udvikle metoder, teknologi og kompetencer, der passer til de behov, der er og kommer på området.

Derfor vil vi:

 • udvikle ny viden og nye metoder
 • samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner om bl.a. ny teknologi og målrettede kompetencer
 • etablere tæt samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer for at lære af og med hinanden
 • løbende udvikle kompetencer der matcher udviklingen i målgrupper
 • arbejde efter metoder, som vi ved virker