Selvbetjening og tidsbestilling

Digitaliseringsstrategi

Silkeborg og Viborg Kommuners Digitaliseringsstrategi er gældende fra 2017 til 2020. Vores vision er, at vi med digitalisering kan skabe bedre sammenhæng for borgere og virksomheder.

Silkeborg og Viborg Kommuner vedtog på et fælles direktionsmøde den 15. december 2016 en digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020. Den fælles digitaliseringsstrategi tager afsæt i Silkeborg og Viborg Kommuners forretningsstrategiske samarbejde om it.

Læs mere om it-samarbejdet mellem Silkeborg og Viborg Kommune.

Fælles Digitaliseringsstrategi Silkeborg og Viborg Kommuner

Strategien supplerer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der udarbejdes årligt en handleplan, der omsætter strategien til konkrete initiativer i de to kommuner. Handleplanen bliver hvert år afrapporteret til de to koncernledelser.

Se den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Se den fælleskommunale digitaliseringsstrategi