Selvbetjening og tidsbestilling

Handleplan for restauratører

I et samarbejde med restauratører i hele kommunen arbejder vi på at skabe de bedst mulige vilkår for restaurationer i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune vil med Handleplan for restaurationsområdet gå nye veje sammen med restaurationerne i kommunen. Handleplanen skal være afsæt til at nå målet om at blive den bedste kommune at drive sin restaurationsvirksomhed i. Vi vil sammen med restauratørerne gå foran i et samarbejde med et godt mål for øje; mere liv og endnu flere tilfredse gæster i kommunen.

For at nå dette mål har vi følgende overordnede handleplan:

Kommunen

  • udviser proaktivitet og hjælper nye restauratører med at etablere sig
  • er en tilgængelig og positiv sparringspartner, når en restauratør ønsker at udvide eller ændre på sin restauration
  • er dialogsøgende og formidlende og søger i samarbejde med restauratører at skabe de rette rammer for et godt restaurationsmiljø
  • er særligt opmærksom på at inddrage restauratører, når der skal laves lokalplaner og når der f.eks. skal indrettes torve og pladser

Silkeborg Kommune arbejder på restaurationsområdet via dialog med restauratører, politi og andre relevante samarbejdspartnere. Vi lytter til restauratørerne og tilbyder sparring, så restauratørerne bliver bedre til at håndtere økonomiske udfordringer og markedsbestemte forandringer. 

Læs mere om handleplanen på restaurationshandleplan.silkeborgkommune.dk