Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune er klimakommune

Silkeborg Kommune har indgået aftale med Dansk Naturfredningsforening om, at kommunen er klimakommune. Kommunen skal reducere sit CO2-udslip med 2% om året.

ans6

I 2009 underskrev Silkeborg Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedsætte udledningen af CO2. Aftalen forløb i 3 år.

Aftalen betød, at Silkeborg Kommune skulle nedsætte den samlede CO2-udledning med 2 % om året. Det svarer til, at udledningen skulle reduceres med 1.370 tons CO2 fra 2008 til 2012. Silkeborg Kommune har forlænget aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, så den nu gælder til 2020. Det betyder, at vi har forpligtet os til at nedbringe CO2-udledningen med 2 % om indtil 2020.

Aftalen omfatter Silkeborg Kommune som virksomhed og ikke som geografisk område. CO2-udledningen stammer fra drift af ejendomme, idrætsanlæg, tekniske anlæg og til transport.

Fra 2008 til 2018 er udledningen af CO2 faldet med 4202 ton. Det svarer til et fald på 24 %. 

I 2013-2017 har Silkeborg Kommune investeret 112 millioner kr. i solceller, energispareprojekter i de kommunale bygninger, samt LED-teknologi til vejbelysning.

Læs mere om aftalen på Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside

Se mere om solceller på Silkeborg Kommunes ejendomme