Selvbetjening og tidsbestilling

Mission, vision og værdier

Byrådet har formuleret Silkeborg Kommunes mission og vision.

Missionen beskriver hvilke opgaver og funktioner, vi som kommune er sat i verden for at varetage, og visionen beskriver det ønskede og forestillede billede, som vi har af vores organisation i fremtiden. Den virkeliggøres igennem en række handlinger, der tager udgangspunkt i missionen.

Mission

Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.

Vision

Byrådets vision er, at:

  • løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv
  • sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik
  • benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle

Værdier

  • Dialog
  • Dynamik
  • Kvalitet 
  • Sammenhæng