Selvbetjening og tidsbestilling

Mission, vision og værdier

Byrådet har formuleret Silkeborg Kommunes mission og vision

Missionen beskriver hvilke opgaver og funktioner, vi som kommune er sat i verden for at varetage, og visionen beskriver det ønskede og forestillede billede, som vi har af vores organisation i fremtiden. Den virkeliggøres igennem en række handlinger, der tager udgangspunkt i missionen.

Mission
Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.

Vision
Silkeborg Kommune - et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder.

Værdier

  • Dialog
  • Dynamik
  • Kvalitet 
  • Sammenhæng