Selvbetjening og tidsbestilling

Planstrategi 2040

Planstrategi 2040 er Silkeborg Kommunes overordnede strategi for den fysiske udvikling frem til 2040. Her beskrives byrådets visioner og prioriteringer til den kommende kommuneplan og fastlægger den overordnede kurs.

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040

Planstrategi 2040 er byrådets strategi for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling.

Læs Planstrategi 2040 for Silkeborg Kommune her (PDF 8 MB)

Pejlemærkerne ”Naturen som drivkraft”, ”Vækst og udvikling” og ”Fællesskaber” er afsæt for strategiens otte fokusområder, der med oplæg til konkrete handlinger er byrådets bud på at imødekomme de udfordringer, som Silkeborg Kommune står overfor i de kommende år. 

Strategiens fokusområder er:

  • Udvikling af Silkeborg midtby
  • Udvikling af omegnsbyerne
  • Silkeborg by vokser
  • Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe
  • Attraktive erhvervsarealer
  • Trafik og mobilitet
  • Boliger for alle
  • Klima og bæredygtighed

Silkeborg byråd vedtog Planstrategi 2040 endeligt 29. april 2019, efter at planstrategien har været i otte ugers offentlig høring.

Forudsætningsredegørelsen

Forudsætningsredegørelsen giver et overblik over Silkeborg Kommunes grundlag, muligheder og udfordringer i forhold til fortsat udvikling. 

Du kan læse hele forudsætningsredegørelsen her (PDF 2 MB)

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er et lovpligtigt dokument, som kommunen skal udarbejde inden udgangen af første halvdel af en byrådsperiode.

En planstrategi skal indeholde selve strategien for kommunens udvikling, en oversigt over gennemført planlægning siden den seneste kommuneplanproces og en beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller at revidere kommuneplanen delvist med fokus på bestemte temaer eller emner.