Selvbetjening og tidsbestilling

Planstrategi 2040

Planstrategi 2040 er Silkeborg Kommunes overordnede strategi for den fysiske udvikling frem til 2040. Her beskrives byrådets visioner og prioriteringer til den kommende kommuneplan og fastlægger den overordnede kurs

Planstrategi 2040 bygger på tre overordnede pejlemærker ”Naturen som drivkraft”, ”Vækst og udvikling” og ”Fællesskaber”. De tre pejlemærker skal være styrende for den overordnede fysiske udvikling af Silkeborg Kommune og sikre en helstøbt planlægning.

Læs Planstrategi 2040 for Silkeborg Kommune her (PDF 8 mb)

Planstrategien er ikke en webtilgængelig PDF. Har du spørgsmål til indholdet kan du kontakte Team Strategi i Teknik- og Miljøafdelingen.

Pejlemærkerne er afsæt for strategiens otte fokusområder, der med oplæg til konkrete handlinger er byrådets bud på at imødekomme de udfordringer, som Silkeborg Kommune står overfor i de kommende år.  

Strategiens fokusområder er:

  • Udvikling af Silkeborg midtby
  • Udvikling af omegnsbyerne
  • Silkeborg by vokser
  • Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe
  • Attraktive erhvervsarealer
  • Trafik og mobilitet
  • Boliger for alle
  • Klima og bæredygtighed

Planstrategi 2040 giver sammen med Udviklingsstrategi for vækst og velfærd byrådets bud på, hvordan og i hvilken retning, Silkeborg Kommune skal udvikle sig i de kommende år.

Planstrategien er vedtaget


Silkeborg byråd vedtog Planstrategi 2040 endeligt 29. april 2019, efter at planstrategien har været i otte ugers offentlig høring. I forbindelse med høringen er der indkommet 46 høringssvar. Behandlingen af indkomne høringssvar fremgår af dagsordenen for byrådets møde 29. april 2019, som du kan se her.

Projekter bag Planstrategi 2040


Arbejdet med udvikling af Planstrategien har været en produktiv proces hen over 2018. Bag selve planstrategien ligger vigtige projekter.

Forudsætningsredegørelsen

Forudsætningsredegørelsen giver et overblik over Silkeborg Kommunes grundlag, muligheder og udfordringer i forhold til fortsat udvikling. Du kan læse hele forudsætningsredegørelsen her (Pdf 2 mb)

Udviklingsplanen for Eriksborg

Udviklingsplanen for Eriksborg kommunikerer den politiske vision for byudvikling af området mellem Gødvad og Grauballe og sætter dermed retning for den strategiske byudvikling over flere kommuneplanperioder. Du kan læse udviklingsplanen for Eriksborg her (Pdf 20 mb)

Silkeborg MIDT i naturen

Silkeborg MIDT i naturen - udviklingsplan for Silkeborg midtby skal som led i planstrategien vise retning og ambition for en stærkere midtby, hvor der er stort potentiale for fortsat byudvikling og synergier. Midtbyplanen er fortsat under udarbejdelse, men vil blive behandlet politisk i 2019.

Boligstrategien

Boligstrategien giver svar på, hvordan boliger og boligområder kan bidrage til at gøre Silkeborg Kommune til et attraktivt sted at bo, uanset hvem man er. Strategien bliver behandlet politisk i løbet af 2019.

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er et lovpligtigt dokument, som kommunen skal udarbejde inden udgangen af første halvdel af en byrådsperiode.

En planstrategi skal indeholde selve strategien for kommunens udvikling, en oversigt over gennemført planlægning siden den seneste kommuneplanproces og en beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller at revidere kommuneplanen delvist med fokus på bestemte temaer eller emner.