Selvbetjening og tidsbestilling

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes med ind i alt arbejde med alle børn og unge.

Vi ønsker målrettet at fokusere på den demokratiske dannelse og læring. Børn og unge skal opleve det forpligtende fællesskab, der bygger på demokratiske værdier

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er godkendt i byrådet den 24. februar 2020, så et antal pjecer, strategier og handleplaner skal efterfølgende revideres.

De ”historiske” er følgende: