Selvbetjening og tidsbestilling

Læring og trivsel

Læring og Trivsel for børn og unge i en global verden er et projekt med en tiårig fremtidsudsigt. Projektet er opstået af aktuelle udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet, som ikke længere kan løses ved hjælp af traditionelle og kendte metoder.

Illustration fra Lærings- og Trivselspolitikken

Projektet stiller blandt andet spørgsmålstegn ved den traditionelle opdeling mellem dagtilbud og skoler, men kommer ikke med en løsning nu og her. Det første delmål er lærings- og trivselspolitikken. Med afsæt i politikken skal projektet videreudvikles og konkretiseres, så:

  1. Flere børn end i dag har mere lyst til læring og er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen
  2. Der bliver arbejdet med fælles mål for børn og unges læring og trivsel på deres vej gennem dagtilbud og skole.
  3. Børn og unge, forældre og professionelle får et mere fælles ansvar for børn og unges trivsel og læring.

Politikken samlet i på Dansk og Engelsk

Nedenstående temaer er tilsammen et bud på, hvordan vi skaber optimale rammer for læring og trivsel i Silkeborg Kommune.