Selvbetjening og tidsbestilling

Illustration fra folder

I Silkeborg Kommune er der mange, der arbejder med børn, unge og familier. Derfor er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder, og hvad vi ønsker at understøtte.

Målet for arbejdet med inklusion er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.

Læs mindsettet for inklusion