Selvbetjening og tidsbestilling

Sundheds- og ældrepolitik

Her finder du Silkeborg Kommunes Sundheds- og ældrepolitik. Politikken ligger i hhv. pdf og filmformat.

Sundheds- og ældrepolitik er resultatet af en lang og involverende proces med alle de parter, som berøres af politikken.

En dialogbaseret tilgang har været udgangspunktet for udformningen, og herunder kan du se det endelige resultat.

Politikken som pdf

Læs Silkeborg Kommunes Sundheds- og ældrepolitik (pdf)

Politikken som film

Politikken er også vist i et filmformat. Det er 7 små filmklip, som hver især demonstrerer ét af de 7 indsatsområder, som politikken tager udgangspunkt i. Filmene viser, hvad vi allerede gør i Silkeborg Kommune eller et fokus, som vi fremover skal have.

Introduktion ved Gitte Willumsen, der var formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, da politikken blev vedtaget.

 

De 7 indsatsområder: