Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Uddannelsesforening

Silkeborg Kommune er allerede kendt som en attraktiv uddannelsesby i hele landet, og sådan skal det også være i fremtiden.

elever på teknisk skole

Silkeborg Uddannelsesforening arbejder for, at kommunen også i fremtiden vil være kendt for sine mange uddannelsesmuligheder. De er med til at udvikle og fremme uddannelserne i Silkeborg, og det gør de bl.a. ved at

  • styrke samarbejdet mellem de forskellige uddannelser.
  • styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelserne.
  • sikre et stærkt samarbejde mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, så overgangene bliver så gode som mulige.
  • komme med gode råd og forslag til, hvordan Silkeborg kan få flere unge til at begynde og fuldføre en uddannelse.

Samarbejdet skal både sikre, at virksomhederne i fremtiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at borgerne har gode uddannelsesmuligheder. Det kan samtidig være med til at skabe et aktivt og spændende kultur-, fritids- og byliv.

Mission og vision

Foreningens mission er, at understøtte borgernes, erhvervslivets og den offentlige sektors adgang til viden og kompetence, som matcher fremtidens samfund. 

Foreningens vision er, at være omdrejningspunkt for dialog og samarbejde om udvikling af Silkeborg som uddannelsesby, der har øje for globalisering, innovation, kreativitet og oplevelsesøkonomi.  

Indsatsområde

Området har høj prioritet hos Silkeborg Kommune, hvor Uddannelse og Forskning er et indsatsområde. Derfor har kommunen en samarbejdsaftale med AU og på decentralt niveau med VIA.

Baggrund

Foreningen blev til efter en undersøgelse i 2000, der undersøgte Silkeborg-områdets uddannelsesmiljø. Senere blev foreningen slået sammen med Silkeborg Uddannelsesråd, der i dag er et netværk i foreningen.