Selvbetjening og tidsbestilling

Prisvindere fra Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er en innovativ og kompetent kommune - både når det gælder nye arbejdsgange, effektivitet og udførelse af opgaverne - og det bliver vi belønnet for.

Vindertrofæ

Fold boksene ud og læs om de forskellige prismodtagende ideer og projekter.

Priser til Silkeborg Kommune


Silkeborg Kommune har sammen med Kolding og Vejle Kommune og Aarhus Universitet, Kolding og Vejle modtaget en prestigefyldt pris for sit arbejde med at udvikle og inspirere elever til at bruge nye teknologier og give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen virkelighed.

Samarbejdet, der går under navnet FabLabSchool, blev hædret på en international konference i Trondheim i Norge med prisen ”2018 FabLearn Global Excellence - Organizational Leadership Award”.  Prisen uddeles af Stanford University.

Professor Paulo Blikstein fra Stanford University, USA, havde taget turen over Atlanten for at overrække prisen. Han gav samarbejdet følende ord med på vejen:

”FabLab@SCHOOLdk fremstår som et fyrtårn i maker-uddannelsen. I samarbejde med Aarhus Universitet har I formået at skabe et stærkt maker-fællesskab. Vi beundrer jeres evne til at demonstrere lederskab, påvirke feltet og tilbyde solid undervisning og professionel udvikling samt støtte initiativer på nationalt niveau. Jeres arbejde kan inspirere andre netværk og lande, og vi håber, at I fortsat vil være til stor inspiration for ledere og underviser verden over.”

Moseperlesommerfugle
Silkeborg har vundet ”Danmarks bedste sommerfugleprojekt”, med et projekt, der handler om at skabe bedre leveforhold for truede sommerfugle i naturområdet i Gjern Bakker. Projektet vandt i skarp konkurrence med 28 andre kommuner og med titlen følger en præmie på 100.000,- til at føre projektet ud i livet.  Projektet vinder, fordi området har potentiale til at udvikle sig til en endnu bedre sommerfuglelokalitet.

Projektet drejser sig om at fælde 1,6 ha rødgranplantage og omdanne den til skovlysning. Grøfterne i området bliver lukket for at genoprette den naturlige fugtighed fra mosen og åbne op for et eksisterende egekrat. Tiltagene vil fremme levestederne i området for 10 sommerfuglearter, heriblandt 6, der er på den røde liste - det vil sige, arter der er meget sjældne eller i fare for at  helt at forsvinde, hvis ikke de får en mere passende natur at opholde sig i.

Danmarks Naturfredningsforening og virksomheden A.Vogel står bag konkurrencen. Formålet er at skabe bedre levevilkår for Danmarks truede sommerfugle.

Regøringspris
Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune vandt Netværkslokomotivets Årspris 2018. Prisen tildeles en arbejdsplads, der har gjort en særlig indsats for at styrke medarbejderens dansk-, regne- eller IT-færdigheder. 

Rengøring får prisen for at uddanne alle sine medarbejdere til rengøringsteknikere.  Uddannelsen varer et halvt år - 12 uger går med undervisning og 12 uger med praktik rundt på mange arbejdssteder. Under uddannelsen lærer medarbejderne om kemi, rengøringsmaskiner, -teknikker og -metoder, ergonomi, arbejdsplanlægning, psykologi og konflikthåndtering. 

Der er dog flere som ikke har kompetencerne til at tage uddannelsen. Det kunne være ordblindhed eller sprogvanskeligheder, flere af medarbejderne har en udenlandsk baggrund som forhindring. Derfor bliver alle medarbejderes kompetencer undersøgt og dem, der skal have et kompetenceløft for at tage uddannelsen som rengøringstekniker, får først tilbudt et FVU-forløb – forberedende voksenuddannelse.

Udover det faglige løft har projektet også løftet flere af medarbejderne personligt, deres arbejdsglæde og integrationen hos nogle af medarbejderne.

Indtil videre har 60 ud af 225 medarbejdere blevet rengøringsteknikere. I 2020 vil alle være uddannede. Imens medarbejderne er på uddannelsen bliver deres arbejde udført af vikarer. 

Medarbejdere fra Solbo, der vandt Arbejdsmiljørådets pris i 2018
På Børnecenter Solbo har medarbejderne over de sidste 2½ år arbejdet målrettet på at skabte større synlighed omkring arbejdsmiljøet. Deres arbejde har nu indbragt dem Arbejdsmiljøprisen i kategorien; Psykisk arbejdsmiljø. 

Ved at bruge Silkeborg Kommunes tværgående arbejdsmiljøsystem ’SafetyNet’ er det let for dem at registrere hændelser, som er belastende for arbejdsmiljøet, fx vold, trusler og krænkende adfærd. Det giver personalet et overblik over negative mønstre og muligheden for at arbejde målrettet for at løse problemerne. Dertil kommer, at medarbejderne får mulighed for at bruge de gode registreringer konstruktivt til glæde for både pædagogik og forbyggende processer. Alle bidrager og forebyggelse bliver tænkt ind i alle elementer  af arbejdet.

Børnecenter Solbo er en døgn- og daginstitution under Silkeborg Kommune og ligger i Resenbro. Det er et tilbud for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Centret består af et døgntilbud, en specialbørnehave og et aflastningstilbud. 

ra venstre: Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO, Lone Bennike fra Træning og Sundhed i Roskilde, Anne Marie Olsen fra Forebyggende Team i Silkeborg Kommune og næstformand for SUFO, Annette Nordal Lund. Foto: Landsforeningen SUFO. 
Silkeborg Kommunes forebyggelsesteam modtog ’Årets tiltag’ for initiativet Borgernetværk mod ensomhed. 

Borgernetværket er et fællesskab, som samles to gange om året og diskuterer, hvad vi sammen kan gøre for at modvirke ensomhed blandt ældre. Alle er velkomne til møderne og typisk har seniorforeninger, sognemedarbejdere, præster, venneforeninger, ÆldreSagen og lignende foreninger deltaget. Borgernetværket er med til at give de ældre en stemme, så vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi kan gøre seniorlivet fyldt med gode oplevelser og gøre det mindre ensomt

Prisen uddeles af SOFU – Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg. Målet med prisen er at stille skarpt på nye innovative tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme blandt ældre.  


Helhedsorienteret Indsats vandt Olivia Prisen 2017 for sit relationsarbejde hos udsatte familier. Medarbejderne arbejder helhedsorienteret omkring borgeren, og det skaber en forandring, der både er til gavn for borgeren selv, men også for kommunen. Det, som Silkeborg Kommune har gjort er en stor inspiration for landets andre kommuner. 

Olivia Danmark begrundede valget af Helhedsorienteret Indsats med, at medarbejderne både arbejder med beskæftigelsessager og børnesager, hvilket betyder at de omfavner hele familien.

En borger fortæller om sin oplevelse af Helhedsorienteret Indsats, at alt er samlet i en person, der så varetager alle snorene ud ad til. Der er kun en person at forholde sig til og vedkommende lærer hende at kende, hendes børn at kende, og i og med at hun kender alle, ved hun også, hvorfor nogle ting de virker.

Dommerpanelet bestod i år af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Jens Arentzen, skuespiller, instruktør og konsulent, Jesper Højgaard, HR CSR-Leder hos Falck Danmark A/S, Jakob Stampe, CEO Pentia A/S og Jan Wilken, Administrerende direktør for Team Olivia.

Til prisoverrækkelsen modtog Helhedsorienteret Indsats 50.000 kroner, som skal doneres til et valgfrit velgørende formål i Danmark.

Handicap- og Psykiatrisektionen i Silkeborg Kommune har arbejdet med en fælles vision i mødet med borgerne - nemlig ”Det god liv”. Det er blandt andet resulteret i et Borgerråd, som består af 8 borgere på tværs af funktionsniveau, boligforhold, støtteindsats m.m. og 3 socialpædagoger. Borgerrådet mødes en gang årligt til dialogmøde med kommunens Ældre- og Handicapudvalg. Her fortæller de udvalget om deres dagligdag og stiller spørgsmål med udgangspunkt i ”Det gode liv”.

Helle Thorning, Annette Nyhus og Birte Yde Larsen står bag projektet og vandt Socialpædagogernes Landsforenings pris ’Socialpædagogerne i fremtiden’. 
for deres store arbejde med at stifte et borgerråd. Rådet beskæftiger sig med emner som; mobning, gældende lovgivning, planlægning af sociale arrangementer og mødes hver anden måned og dagsordenen, bestemmes af borgerne og det, de er optaget af.

Prisen uddeles til socialpædagoger, der bruger deres faglighed og særlige kompetencer til at gøre en forskel.

 

Pernille Nyrup Just blev Danmarks mest ansvarsfulde kollega i 2017
Pernille Nyrup Just fik prisen som årets mest ansvarsfulde kollega 2017. Hun var nomineret af kollegaen Laila Ankersen og på baggrund af hendes indstilling vandt Pernille prisen. I indstillingen lød det blandt andet:

”Pernille er super sød, hjælpsom og i godt humør. Hun sørger for gymnastik hver dag på jobbet, engagerer sig, husker alle, spreder god energi, er opmærksom, en god kollega på alle punkter, skarp og dygtig. Hun er altid i front med, hvad der kan gøres bedre og nemmere.”

Det er HK, som står bag prisen.

 

En ihærdig indsats og flotte resultater med at få udsatte borgere i job, førte i 2017 til at Silkeborg Kommune blev kåret til Årets socialøkonomiske kommune.

På to år er der skudt 23 nye socialøkonomiske virksomheder op, og fire nye er på vej. Til sammen har de skabt 70 arbejdspladser til borgere med nedsat arbejdsevne. Målet er at skabe 150 arbejdspladser i 2020.

Silkeborg Kommune hjælper virksomhederne ved bl.a. at yde bistand til udvikling af en bæredygtig forretningsmodel, udvikling af kundegrundlag, rådgivning omkring ekstern investering i virksomheden, netværksetablering mv.

Det er tre af landets førende socialøkonomiske virksomheder Specialisterne, Glad fonden og Grennessminde, der står bag prisen med det formål at sætte fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og samarbejdsformer, der fremmer socialøkonomi.


Mountainbiker i Silkeborgskovene om foråret
I foråret udnævnte Silkeborg sig selv til Danmarks Outdoor Hovedstad.  Nu har en national jury med repræsentanter fra bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og Københavns Universitet kåret Silkeborg som årets friluftskommune.

Silkeborg Kommune satser på et friluftsliv, der skal vare hele livet. Fra barndom til alderdom. Det skal være med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, drive virksomhed i og at besøge. 

Nogle af eksemplerne er Mountainbikeruter i kilometervis. Stilleområder med plads til kun at høre naturens egne lyde. Plejehjemsbeboere, der igen mærker vinden i håret ombord på en rickshaw-cykel. Børnehavebørn, der i fællesskab omdanner en halvø til et kæmpestort udendørs kunstværk. Og mænd med kræft, der sammen bruger naturen til at få kræfterne tilbage.

Juryen begrunder sit valg af Silkeborg Kommune, blandt andet fordi:

"Silkeborg Kommune arbejder visionært og ambitiøst med friluftslivet. Det samlede resultat er en lang række af friluftsprojekter, der kommer borgere og besøgende til gode. I juryen tror vi på Silkeborg Kommune – både på at de tør, at de vil, og at de kan! Vi glæder os til at følge de mange spændende friluftsprojekter, der er i støbeskeen, og vi er sikre på, at både kommunen, dens borgere og mange foreninger vil have glæde af et fortsat godt samarbejde i de kommende år"

Naturkræfter - et projekt for mænd med kræft

Naturkræfter vandt prisen, da fagfolk fra KL, REHPA, Videncenter for rehabilitering og palliation, plus Kræftens Bekæmpelse for nylig holdt fælles konference om rehabilitering og kræft.

Med projektet er det lykkedes Sundhedshuset at få flere mænd til at deltage i rehabiliteringsforløb efter kræftsygdom. De styrketræner og rydder træer ude i skovene, og det er populært.

I projektets første år er det lykkedes at øge andelen af mænd, der deltager i rehabiliteringen, fra 20 til 50 procent, og et par tidligere deltagere har meldt sig som frivillige.

Naturkræfter bliver gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen.

5. klasse fra Resenbro Skole vandt DM i madkundskab

6.klasseeleverne på Resenbro Skole var bedst til DM i madkundskab under DM i madkamp. De kreerede delikat mad, som altså faldt i dommernes smag.

Dagens retter var: Hjemmelavet tykmælk med müsli, hjemmebrygget valledrik, karamelsmør og meget mere.

Ud over æren - og oplevelsen ved at deltage i DM i Madkamp - vandt 6. klasseeleverne også 10.000 kroner.

Prisvindere

Lærere og elever på Ans Skole har i samarbejde med seks partnerskoler i henholdsvis Tyskland, England, Italien, Frankrig, Spanien og Tyrkiet udvekslet erfaring og knowhow. Landene har været på besøg hos hinanden, hvor fokus har været på, hvordan vi driver skole, og hvad vi kan lære af hinanden i projektet: ”Let´s Meet to Know Each Other Through our Great Cultures”.

Der er også lavet elevstyrede opgaver (eventyr, madlavning, dans og bevægelse, lege og boldspil, mit hjem, min skoledag, mm) med samme opgavebeskrivelser i alle landene, og lærere og elever har erfaret, hvordan den samme opgave bliver løst forskelligt alt efter, hvor i Europa man befinder sig.

Styrelsen for it og Læring, den danske eTwinning koordinator og National Support Service, NSS stod bag ”Bedste eTwinning-DK projekt 2015. Projektet er EU-støttet med henblik på bl.a. at udvikle forståelse og samarbejde imellem de europæiske skoler. 237 projektgrupper deltog.

Entreprenørgårdens medarbejdere modtog prisen i København

3F udnævnte i november 2015 Entreprenørgården til Danmarks bedste arbejdsplads. Anerkendelsen af Entreprenørgården i Silkeborg er resultatet af en fælles indsats.

Det er medarbejderne, der har indstillet virksomheden til prisen. Tanken var, at Entreprenørgården burde indstilles til prisen på grund af den gode kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, som ligger til grund for de selvstyrende teams, Entreprenørgården har i dag.

3F fremhæver i begrundelsen for prisen: Efteruddannelse af medarbejdere, indsatsen for sygemeldte og andre med behov for en håndsrækning og en ledelsesform, der bygger på selvstyrende teams. Med titlen følger 25.000 kr.

I alt 70 virksomheder ved indstillet til prisen. Udover den ærefulde titel modtog Entreprenørgården 25.000 kroner.

Kriterier - Danmarks bedste arbejdsplads

Statens Center for Frivilligt, Socialt Arbejde kårede i 2015 Frivilligcenter Silkeborg som årets frivilligcenter i 2015.

En af årsagerne til, at valget faldt på Frivilligcenter Silkeborg er Projekt Frivillig, der går ud på at engagere flere unge i det frivillige arbejde.

En del af dommernes begrundelse er, at Frivilligcenter Silkeborg har et godt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelse og de lokale foreninger, og derfor fungerer som bindeled til det frivillige arbejde for unge.

Inge Erfurt Kristensen

Inger Erfurt Kristensen fra Børnehuset Lynghøjen i Sejs fik Store Smagedagsprisen i 2014.

Juryformand Jan Kristensen begrundede valget: ”Der er ingen tvivl om, at en af de bærende søjler i Børnehuset Lynghøjen er køkkenet. Og køkkenets lysende stjerne er Inger. Det engagement, Inger lægger for dagen, forplanter sig ud i hele institutionen, så både vuggestuebørn, børnehavebørn, forældre og det pædagogiske personale alle nyder godt af langt mere end blot velsmagende, økologiske måltider.”

”Store Smagedagsprisen går i år til et meget fint eksempel på, hvordan Store Smagedag kan blive til meget mere end blot en dags nedslag med ekstraordinære smagsoplevelser og samtidig få læringsprocesser for børn, oplysningsarbejde for voksne og kollegernes professionelle arbejde til at gå op i en højere enhed”.

Bag prisen står Landbrug og Fødevarer, denne gang i samarbejde med Dlg Food.

Remstruplunds bus.

Remstruplund Daghjem sagde for to et halvt år siden farvel til busselskabet og investerede i egne busser. Chauffører og andre medarbejdere henter og bringer de ældre og psykisk sårbare brugere. Det har givet større tryghed, bedre kontakt til ægtefæller og anden familie – og oven i det en besparelse. Modellen bliver også brugt på demensdaghjemmet Livsgnisten.

Remstruplunds idé vandt i Region Midtjylland og fik 10.099 stemmer på konkurrencens hjemmeside. Ideen blev slået på landsplan, hvor det var dommere, der stod for bedømmelsen. Dommerne var blandt andre livsstilseksperten Christine Feldthaus, FOA-formand Dennis Kristensen og bestyrelsesmedlem i KL, borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler.

Kommunernes Landsforening og KTO står bag ”Danmarks bedste mindste idé”, som sætter fokus på innovation, der gør en forskel i hverdagen. Vinderen blev fundet blandt fem regionale vindere.

Mennesker i naturen.

I 2013 modtog Silkeborg Kommune Den lille Landskabspris. Prisen gik til Silkeborg kommune for at gå foran med en klar og prioriteret indsat ved at udpege 1/6 af kommunen til stilleområder. 

De fem stilleområder er:

  • Kompedal Plantage
  • Salten Ådal og plantager
  • Gudenådalen og Gjern Bakker
  • Silkeborgskovene og Funder Ådal
  • Høvild og Højkol Skove

Det var Kommunale Park- og Naturforvaltere, Dansk Landskabsarkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder, som uddelte prisen.

Danmarks Naturfredningsforening indstillede  Silkeborg Kommune til Nordisk Råds miljø- og naturpris 2014 for i seneste kommuneplan at reservere 17 procent af sit samlede areal til stilleområder.

Silkeborg Kalder

Silkeborg Kommunes bosætningskampagne, Silkeborg Kalder, vandt Direct Marketing Prisen 2013 i kategorien ”Opmærksomhedsskaberen”. Prisen blev vundet i et stærkt felt foran virksomheder som IBM Danmark og Scandic Hotels. Silkeborg Kalder er en kampagne specielt rettet mod kvinder.

I dommernes begrundelse stod blandt andet: ” Silkeborg Kalder-kampagnen er så god, og den rager op. Indsigten om det at flytte og den måde borgerne er blevet involveret på, er faktisk intet andet end en genistreg. Silkeborg Kommune tager seriøst kampen op mod Aarhus og omegn.”

Læs mere om Silkeborg Kalder

Silkeborg Kalder på facebook

Opholdsstue i Psykiatriens Hus

Silkeborg fik i samarbejde med Region Midtjylland I 2012 initiativprisen, Den gyldne skalpel, for kommunens og regionens fælles indsats for de psykiatriske patienter i Silkeborg.

Et nyskabende aspekt ved Psykiatriens Hus er, at alle regionale ambulante behandlingstilbud i Silkeborg Kommune samt dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri fysisk og fagligt integreres i Psykiatriens Hus.

Prisen blev uddelt af Dagens Medicin.

Psykiatriens Hus' hjemmeside psykiatrienshus.silkeborg.dk

I 2011 fik Silkeborg Kommune Kommunernes Landsforenings lille innovationspris for projektet: Nyt liv i køkkenet.