Selvbetjening og tidsbestilling

Sagsbehandlingsfrister

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Vi har samlet alle vores sagsbehandlingsfrister, og de anførte frister er de maksimale sagsbehandlingstider fra ansøgning til afgørelse.

kalender

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Vi skal derfor fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på de lovområder, som er omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vi har samlet alle vores sagsbehandlingsfrister, og du kan under de forskellige afdelinger se de frister, som gælder for afdelingens sager.

De anførte frister er de maksimale sagsbehandlingstider fra ansøgning til afgørelse. Hvis vi ikke kan overholde fristen, skal du som borger have skriftlig besked om, hvornår sagen forventes at være afgjort.

Sagsbehandlingsfrister