Selvbetjening

Tilbagebetaling af administrationsgebyr

Statsforvaltningen Midtjylland, Det Kommunale Tilsyn, udtalte 17. februar 2011, at Silkeborg Kommunes opkrævning af administrationsgebyr i forbindelse med udsendelse af fakturaer ikke havde lovhjemmel.

Byrådet har på sit møde 26. marts 2012 taget Statsforvaltningens afgørelse til efterretning og besluttet, at de opkrævede gebyrer skal tilbagebetales til borgerne.

På de områder, hvor det er muligt at lave en automatisk tilbageførsel, vil dette ske. På øvrige områder skal du udfylde en blanket for at få gebyret tilbagebetalt. 

Se i skemaet nedenfor, om du automatisk får gebyret tilbage:

Område 

Særlige oplysninger vedr. tilbagebetalingen

Ejendomsskat

a) Modregnes i ejendomsskattebilletten for 2013, der udsendes i december 2012.

b) Hvis ejendommen har skiftet ejer i 2011/2012 kan den tidligere ejer få udbetalt administrationsgebyret ved udfyldelse af en blanket (se link øverst til højre).

Daginstitution/SFO

a) Modregnes i aprilopkrævningen 2012, hvis du stadig har barn/børn tilmeldt i daginstitution/SFO i Silkeborg Kommune.

b) Kræver udfyldelse af en blanket (se link øverst til højre) hvis dit barn ikke længere er tilmeldt daginstitution i Silkeborg Kommune.

Alle øvrige områder

Kræver udfyldelse af en blanket (se link øverst til højre).

 

Der er opkrævet 5 kr. i administrationsgebyr pr. opkrævet rate.

Beløbet vil blive indsat på din NemKonto.

Skal du have tilbagebetalt gebyr for flere områder, skal du stadig kun udfylde blanketten en gang.