Selvbetjening og tidsbestilling

Partistøtte

Her kan du finde link til ansøgning om partistøtte og oversigt over partiers og kandidaters modtagne private og anonyme bidrag.

På borger.dk kan man ansøge om støtte til politisk arbejde.

Adgang til ansøgningsblanket via borger.dk

Du kan læser mere om støtte til politisk arbejde på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriet hjemmeside

Silkeborg Byråd har 28. september 2020 besluttet, at der fremover skal være meroffentlighed om parti- og kandidatstøtte på kommunens hjemmeside.

Fremover er erklæringspligtig beløbsgrænse på 5.000 kr. i stedet for 20.900 kr. (2020-tal) der fremgår af Partistøttelovens § 11d.

Oversigt over private og anonyme tilskud