Selvbetjening og tidsbestilling

Byrådsmedlem 2018-2021

Sidder i:

Plan- og Vejudvalget (formand)
Sundheds- og Ældreudvalget

Kommunale udpegninger 

  • Midttrafik, repræsentantskabet
  • Aqua Ferskvandsakvarium, bestyrelse
  • Ferskvandscentret, den selvejende institution, bestyrelse
  • Fonden VisitSilkeborg, bestyrelse
  • Foreningen VisitSilkeborg, bestyrelsen
  • HMN Naturgas I/S, repræsentantskabet
  • Midttrafik - letbanen Østjylland, politisk følgegruppe
  • Kommunernes landsforening, delegeret møde