Selvbetjening og tidsbestilling

Byrådsmedlem 2018-2021

Sidder i:

Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget

Kommunale udpegninger

  • Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland, 
  • Fredningsnævnet (stedfortræder for Arne Lund)  
  • Ungdomsskolebestyrelsen   
  • Kommunernes landsforening, delegeret møde (stedfortræder for Helle Gade)