Selvbetjening og tidsbestilling

Byrådsmedlem 2018-2021

Sidder i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 
Børne- og Ungeudvalget (formand)

Kommunale udpegninger

  • Kredsråd vedr. politiets virksomhed (stedfortræder for Steen Vindum)
  • Valgbestyrelse andre valg
  • Valgbestyrelse kommunale valg
  • Aqua Ferskvandsakvarium, bestyrelse
  • erhvervSilkeborg, repræsentantskabet
  • Fabrikant B. Søndergaard og hustrus Mindelegat, legatbestyrelse
  • Ferskvandscentret, den selvejende institution, bestyrelse
  • Kommunernes landsforening, delegeret møde Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet (stedfortræder for S. Vindum)
  • Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (stedfortræder for S. Vindum)