Selvbetjening og tidsbestilling

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Styrelsesvedtægt blev vedtaget med virkning pr. 1. januar 2007 og er efterfølgende blevet ændret flere gange, senest med virkning pr. 1. januar 2018.

Styrelsesvedtægten er vedtaget af Silkeborg Byråd, og indeholder de generelle overordnede rammer for kommunens styrelse.

I vedtægten er der bl.a. fastsat:

  • Antallet af medlemmer i byrådet
  • Hvilke udvalg, der skal nedsættes
  • Antal medlemmer i hvert udvalg
  • Udvalgenes opgaveområder
  • Vederlag til udvalgsformænd  

Hent Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018 (pdf)