Selvbetjening

Vederlag for bestyrelsesposter

Byrådet skal hvert år inden 1. april offentliggøre oplysninger om vederlag.