Selvbetjening

Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Silkeborg Byråd.

Hvis ikke andet fremgår, er alle beløb opgjort pr. juli 2018 og oplyst som årligt beløb pr. medlem.

Vederlag til borgmesteren

Borgmesterens vederlag bliver fastsat efter hvor mange indbyggere, der er i kommunen og udgør 1.142.130 kr.

Vederlag til byrådets øvrige medlemmer

Hvert byrådsmedlem modtager et fast vederlag på 111.498 kr. (opgjort pr. april 2018)
Vederlaget gives for al kommunalpolitisk arbejder, der udføres af et byrådsmedlem.

Har byrådsmedlemmet ét eller flere børn under