Selvbetjening og tidsbestilling

Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Silkeborg Byråd.

Hvis ikke andet fremgår, er alle beløb opgjort pr. april 2019 og oplyst som årligt beløb pr. medlem.

Vederlag til borgmesteren

Borgmesterens vederlag bliver fastsat efter hvor mange indbyggere, der er i kommunen og udgør 1.171.735 kr.

Vederlag til byrådets øvrige medlemmer

Hvert byrådsmedlem modtager et fast vederlag på 113.861 kr. (opgjort pr. april 2019).
Vederlaget gives for al kommunalpolitisk arbejder, der udføres af et byrådsmedlem.

Har byrådsmedlemmet ét eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får byrådsmedlemmet ét børnevederlag på 14.681 kr.

Byrådet kan beslutte, at der derudover bliver ydet udvalgsvederlag og/eller formandsvederlag.

Hvor meget et byrådsmedlem modtager i alt i vederlag, afhænger derfor af, hvilke poster det enkelte medlem har.

Udvalgsvederlag

Byrådet har vedtaget at yde et udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af Styrelseslovens § 17, stk. 4 samt til de medlemmer af Børn og Unge-udvalget, der er valgt af byrådet. Vederlaget for det enkelte hverv er fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.

Byrådet har vedtaget denne fordeling på de enkelte udvalg til det enkelte medlem:

 Økonomi- og Erhvervsudvalget   4 %    46.869 kr.
 Plan- og Vejudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Klima- og Miljøudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Børne- og Ungeudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Sundheds- og Ældreudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Socialudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Arbejdsmarkedsudvalget   2,75 %   32.222 kr.
 Børn og Unge-udvalget     2,5 %   29.293 kr.
 Nærdemokratiudvalget    1,5 %   17.576 kr.
 Ungestrategiudvalget 1,5 %   17.576 kr.

Formandsvederlag

Byrådet har bestemt, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, formanden for Børn og Unge-Udvalget, formanden for Nærdemokratiudvalget og formanden for Ungestrategiudvalget.
Det enkelte formandsvederlag fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.

I styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune er der fastsat disse formandsvederlag:

 Plan- og Vejudvalget  22,5 %   263.640 kr.
 Klima- og Miljøudvalget   22,5 %   263.640 kr.
 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget  22,5 %   263.640 kr.
 Børne- og Ungeudvalget  25,0 %   292.934 kr.
 Sundheds- og Ældreudvalget  25,0 %   292.934 kr.
 Socialudvalget  22,5 %   263.640 kr.
 Arbejdsmarkedsudvalget  22,5 %   263.640 kr.
 Børn og Unge-udvalget  16,0 %   187.477 kr.
 Nærdemokratiudvalget  16,0 %   187.477 kr.
 Ungestrategiudvalget 16,0 %   187.477 kr.

Viceborgmester
1. viceborgmesteren modtager 8 % af borgmestervederlaget.
2. viceborgmesteren modtager 2 % af borgmestervederlaget. 

Mere information

Ønsker du at vide mere om, hvordan byrådsmedlemmernes vederlag er sammensat, kan du læse byrådets regelsæt om vederlag mm (pdf)