Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af projektforklæder for Kommuneplan 2017
 • 3. Orientering om status på realisering af Erhvervshandleplan 2015
 • 4. Godkendelse af Erhvervshandleplan 2016
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. oktober 2015
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. oktober 2015
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 13 Brand og Redning pr. 31. oktober 2015
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. oktober 2015
 • 9. Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. oktober 2015
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. oktober 2015
 • 11. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015
 • 12. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015
 • 13. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2016
 • 14. Orientering om forventet anlægsforbrug og drøftelse af fremrykning/udskydelse af projekter i 2016
 • 15. Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. november 2015
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskab for digitalt kommunikationsudstyr
 • 17. Godkendelse af anlægsregnskab for ny ESDH-løsning
 • 18. Godkendelse af boligselskabs køb af ejendommen Borgergade 10, Silkeborg
 • 19. Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet
 • 20. Endelig vedtagelse af lokalplan 42-009 Boliger ved Østervang ved Bryrup Langsø med tillæg 25
 • 21. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 42 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 - Butikker med pladskrævende varegrupper i Silkeborg Nord
 • 22. Endelig vedtagelse af vindmølleprojekt ved Thorsminde vest for Låsby
 • 23. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-008 Søhaven ved Borgergade-Sølystvej, Silkeborg
 • 24. Godkendelse af forslag til lokalplan 15-006 Sejling landsby og tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025
 • 25. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-025 område til skole- og institutionsformål ved Gudenåvej og kommuneplantillæg 40
 • 26. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2016, herunder takster for vand og kloak, samt gebyrer for genbrug og affald
 • 27. Godkendelse af at forslag til regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald samt jordstyring sendes i offentlig høring
 • 28. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for byggemodning af erhvervsområde ved Neptunvej
 • 29. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for byggemodning af Tingbakken III, Gjern
 • 30. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af nyt stadion, Silkeborg
 • 31. Tilpasning på skoleområdet som konsekvens af en øget tilstrømning af flygtninge/indvandrere
 • 32. Forslag til ny takst i dagplejen
 • 33. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse november 2015
 • 34. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt socialpsykiatrisk botilbud
 • 35. Orienteringssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 39. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 40. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 41. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 42. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 43. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 44. Til orientering
 • 45. Underskriftsside

Samlede oversigter