Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Torvehallerne i Vejle, Fiskerigade 2-8, Vejle

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om nedlæggelse af dele af Glentevej og Falkevej, som forudsat i lokalplan 113.07 "Sygehuset"
 • 3. Beslutning om permanent afspærring og nedklassificering af del af Holmmøllevej
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling og orientering om fordebat og indkaldelse af ideer og forslag til Drewsensvejs forlængelse mod vest
 • 5. Godkendelse af lokalplanforslag 13-014 for et erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad og forslag til kommuneplantillæg 30
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-007 for et boligområde ved Julsøvej i Sejs-Svejbæk samt kommuneplantillæg 22
 • 7. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 21, samt lokalplan 13-015 for et erhvervsområde ved Randersvej
 • 8. Godkendelse af høringssvar til Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af stisystem i Krabbes Grønne Ring, Kjellerup
 • 10. Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Planlægning og byggemodning
 • 11. Godkendelse af vedtægter og ny forretningsorden til Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
 • 12. Godkendelse af beregningsmetode for parkering i forbindelse med et kommende butikscenter i Silkeborg Midtby
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskab for "Kickstart Erhvervskorridoren"
 • 15. Godkendelse af kommunegaranti for lån på 443.200 kr. i Midtjysk Boligselskabs afdeling 49, Møllegade, Silkeborg
 • 16. Orientering om afvikling og tømning af Oustruplund
 • 17. Orientering om status på arbejdet med oplæg til anlægsbudget 2016 - 2019
 • 18. Anmodning om accept vedr. rykning af ejerpantebrev vedr. DSI Klubhuset i Sejs
 • 19. Afrapportering fra Silkeborg colored by Jorn
 • 20. Orientering om etablering af forretningsstrategisk samarbejde inden for it- og digitalisering mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune
 • 21. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til byrådet fra 1. august 2015
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Til orientering
 • 27. Underskriftsside
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)

Samlede oversigter