Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig behandling af Kommuneplantillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 (samletillæg)
 • 3. Endelig behandling af lokalplan 12-011 for et område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej i Silkeborg, samt kommuneplantillæg 17.
 • 4. Endelig behandling af lokalplan 12-013 for et bolig- og erhvervsområde ved Kejlstrupvej i Silkeborg og kommuneplantillæg 14
 • 5. Endelig behandling af lokalplan 32-005 – Boliger på Margrethesvej i Voel
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 13-015 Erhvervsområde ved Randersvej i Silkeborg og Kommuneplantillæg 21
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-014 for et område til centerformål ved Borgergade/ Ved Skrænten med tilhørende forslag til tillæg 24 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025.
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning – forundersøgelser og færdiggørelser mv.
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskab for regulativ opmåling af vandløb
 • 10. Godkendelse af sammendrag af 8 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Byggemodning og planlægning
 • 11. Godkendelse af betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand
 • 12. Beslutning om placering og udformning af ny flydeponton i havnen samt godkendelse af anlægsbevilling
 • 13. Godkendelse af sammendrag af 10 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsarbejder under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 • 15. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2013/14 for skoleområdet
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskaber for modernisering af Sølystskolen og digitalisering af undervisningen 2013
 • 17. Marienlund – individuelle forbrugsregnskaber
 • 18. Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Lysbro Uddannelsescenter
 • 19. Godkendelse af anlægsregnskab for Psykiatriens Hus
 • 20. Godkendelse af sammendrag af 2 anlægsregnskaber for Ældre- og Handicapudvalget med en samlet bevilling på 10,0 mio. kr.
 • 21. Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Kejlstruplund til rusmiddelcenter
 • 22. Endelig godkendelse af revidering af Silkeborg Kommunes Handicappolitik
 • 23. Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2014
 • 24. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2014 til 2015
 • 25. Orientering om forbrug og likviditet pr. 28. februar 2015
 • 26. Orientering om statusrapport 2014 fra kontrolgruppen, Borgerservice
 • 27. Godkendelse af boligprogram 2015
 • 28. Godkendelse af støtte og kommunegaranti til delvis ned-rivning og ombygning af ungdomsboliger Borgergade 113 – 149 (Skema A)
 • 29. Godkendelse af fremtidig driftsform for Høgdal gældende fra 1. januar 2015
 • 30. Udpegning af suppleant til Hegnsynet
 • 31. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 32. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Til orientering

Samlede oversigter