Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-010 for et område til boligformål ved Langdalsparken i Sejs-Svejbæk
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-011 for et område til boligformål ved Kildebuen i Sejs-Svejbæk
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 13-010 for et boligområde ved Eriksborg, etape 1
 • 5. Endelig behandling af Lokalplan 25-006 Rekreationscenter nær Gudenåen øst for Ans og Kommuneplantillæg 9
 • 6. Forslag til Affaldsplan 2015-2024 sendes i offentlig høring
 • 7. Godkendelse af projekteringsbevilling til medborgerhus i Them, Toftebjerg
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til aktivitetsområde på Bjerget, Kjellerup
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer inden for voksenhandicapområdet
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til indførelse af velfærdsteknologi i Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 12. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling i forbindelse med byggeri af plejecenter Marienlund i Silkeborg
 • 13. Orientering om status for investeringsprojekter
 • 14. Godkendelse af tilbagetrækning af investeringsprojekt
 • 15. Drøftelse af ministerbrev om klausuler i almene byggerier
 • 16. Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. marts 2015
 • 17. Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. marts 2015
 • 18. Budgetopfølgning for bevilling 13 Brand og Redning pr. 31. marts 2015
 • 19. Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. marts 2015
 • 20. Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. marts 2015
 • 21. Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. marts 2015
 • 22. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015
 • 23. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015
 • 24. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2015
 • 25. Orientering om forventet anlægsforbrug
 • 26. Godkendelse af finansiel strategi
 • 27. Godkendelse af skema A samt bevilling til opførelse af 30 familieboliger på Tusindfryd i Gødvad Enge
 • 28. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af nyt Silkeborg stadion og anlægsbevilling til erstatningsfaciliteter m.v.
 • 29. Beslutning om fremtidig drift af kantine (Lukket punkt)
 • 30. Til orientering
 • 31. Underskriftsside

Samlede oversigter