Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig behandling af lokalplan 10-021 for et område til boliger og offentlige formål ved Sanatorievej i Silkeborg og kommuneplantillæg 7
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 33-004 Solbo i Resenbro samt tilhørende kommuneplantillæg 20
 • 4. Ophævelse af del af lokalplan 51, delområde VII udlagt til erhverv, på Søndergade i Kjellerup
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser og færdiggørelse af byggemodning
 • 6. Beslutning om optagelse af Møgeløvej som offentlig sti
 • 7. Beslutning om optagelse af Lergravsvej og Granmosevej som offentlig vej
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i 2015
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse vedrørende veje mv. 2015
 • 10. Godkendelse af endelig sundhedsaftale 2015-2018
 • 11. Godkendelse af beskæftigelsespolitik 2015
 • 12. Registrering af socialøkonomiske virksomheder
 • 13. Beslutning af nye retningslinjer i forbindelse med lovændring om vielse på tværs af kommunegrænser
 • 14. Stillingtagen til medfinansiering af Gjern Udviklingsselskab
 • 15. Godkendelse af anskaffelsessum samt kommunegaranti (skema B) til renovering af boliger, Lindevænget, Silkeborg
 • 16. Udpegning af et medlem og en suppleant til Huslejenævnet i Silkeborg
 • 17. Orientering om fusion mellem Fårvang Varmeværk og Hammel Fjernvarme og godkendelse af debitorskift af kommunegaranti
 • 18. Godkendelse af lejekontrakt mellem Silkeborg IF Invest A/S og Silkeborg Kommune for nyt Silkeborg Stadion
 • 19. Drøftelse af evaluering af kommunens administrative hovedstruktur
 • 20. Godkendelse af overordnede rammer for fremtidigt beredskabsselskab for Viborg og Silkeborg kommuner
 • 21. Behandling af forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om mere gennemsigtighed i Silkeborg Kommunes økonomiske forhold
 • 22. Lukket - Udbudssag (Lukket punkt)
 • 23. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Lukket – Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Til orientering

Samlede oversigter