Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus
 • 3. Orientering om status på samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører maj 2015
 • 4. Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger
 • 5. Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 6. Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning
 • 7. Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter
 • 8. Godkendelse af input til anlægsbudget 2016 – 2019 for bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 9. Lukket - Analyse af ejendomsadministration (Lukket punkt)
 • 10. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter