Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig behandling af lokalplan 25-005 for et boligområde vest for Egernvej i Ans
 • 3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2, Nordskovvej
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodningen Raumavej
 • 5. Beslutning om optagelse af en ny del af Helsingborgvej som offentlig vej
 • 6. Beslutning om ekspropriation til genbrugsplads i Voel
 • 7. Drøftelse af finansiering af ny støttemur i Laven
 • 8. Marienlund - Godkendelse af skema A, samt godkendelse af anskaffelsessum til 120 plejeboliger, centerdel, cafe og daghjem
 • 9. Orientering om status for investeringsprojekter
 • 10. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes visitation af unge uden uddannelse
 • 11. Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. marts 2015
 • 12. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Lukket Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Lukket - Økonomisag (Lukket punkt)
 • 17. Til orientering

Samlede oversigter