Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-010 samt strukturplan for Gødvad Nord
 • 3. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-014 for et erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad og kommuneplantillæg 30
 • 4. Endelig vedtagelse af lokalplan 36-010 for et område til boligformål ved Langdalsparken i Sejs-Svejbæk
 • 5. Endelig vedtagelse af lokalplan 36-011 for et boligområde ved Kildebuen i Sejs-Svejbæk
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-014 og tillæg 28 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025
 • 7. Forslag til Kommuneplantillæg 31, lokalplan 24-001 og VVM - Vindmøller ved Marsvinslund
 • 8. Igangsætning af planforslag og miljøvurdering af Vindmøller ved Bredlund
 • 9. Godkendelse af vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodningen Margrethesvej II
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelstier i Funder Kirkeby, samt godkendelse af vejprojekt
 • 12. Godkendelse af proces for etablering af ny skolestruktur med skolefællesskaber og plan for implementering
 • 13. Godkendelse af Strategi for udvikling og specialisering af Handicap og Psykiatri
 • 14. Godkendelse af Rammeaftale 2016 inden for det specialiserede socialområde
 • 15. Indstilling af medlem til Produktionshøjskolens bestyrelse
 • 16. Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. august 2015
 • 17. Godkendelse af markedsføringssamarbejde i Business Region Aarhus
 • 18. Godkendelse af byrådsmedlem Hans-Jørgen Hørnings anmodning om at udtræde af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget pr. 1. oktober 2015 og udpegning af nyt medlem til udvalget
 • 19. Udpegning af andet byrådsmedlem til Handicaprådet
 • 20. Udpegning af ny suppleant til delegeret møde i KL
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Beslutning om tildeling af kontrakt i forbindelse med udbud af rengøringen (Lukket punkt)
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter