Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C432

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Beslutning om ansættelse af ny ordførende direktør for Silkeborg Kommune (Lukket punkt)
  • 3. Underskriftsside

Samlede oversigter