Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Fælles orientering om et indendørs cykelbaneprojekt ved Erhvervskorridoren ønsket af SIF Cykling
 • 3. Dialogmøde med Museum Silkeborg
 • 4. Godkendelse af ansøgning fra Den selvejende institution Silkeborg Sportscenter om ændring af afdragsbetaling på kommunalt rentefrit lån og forhøjelse af driftstilskud fra 2018
 • 5. Godkendelse af at eksisterende hal i Grauballe stilles vederlagsfrit til rådighed for Grauballe Forum
 • 6. Godkendelse af fremtidig anvendelse og ejerskab af Gjessø Ungdomsforenings klubhus
 • 7. Beslutning om Himmelbjerg Golfklub skal fritages for betaling af ejendomsskat
 • 8. Godkendelse af etablering af spillested i Kedelbygningen, Papirfabrikken 72
 • 9. Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsudviklingsaktører for 2015
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejde indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
 • 11. Drøftelse af evaluering af kommunens administrative hovedstruktur
 • 12. Afrapportering om borgerrådgiverens aktiviteter for 4. kvartal 2014
 • 13. Orientering om opfyldelse af servicemål på erhvervsområdet for 2. halvår 2014
 • 14. Lukket – Drøftelse af temaer for – og materiale til – målseminar 26.-27. februar 2015 (Lukket punkt)
 • 15. Til orientering

Samlede oversigter