Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og OmrådeMED
 • 3. Dialogmøde med Teknisk Skole Silkeborg
 • 4. Orientering om regnskab 2014 for bevilling 11 Ældreboliger
 • 5. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2014 til 2015 for bevilling 11 Ældreboliger
 • 6. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger for 2014
 • 7. Orientering om regnskab 2014 for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 8. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 9. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2014
 • 10. Orientering om regnskab 2014 for bevilling 13 Brand og Redning.
 • 11. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 for bevilling 13 Brand og Redning.
 • 12. Orientering om endelig opfølgning på bevillings- og institutionsmålene for bevilling 13 Brand og Redning for 2014
 • 13. Orientering om regnskab 2014 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter
 • 14. Godkendelse af drifts-, anlægs- og finansoverførsler fra 2014 til 2015 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter
 • 15. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner for 2014
 • 16. Øget sagsbehandling i Integrationsteamet
 • 17. Markedsføringstilskud 2015 til Riverboat Jazzfestival
 • 18. Orientering om Nærdemokratiudvalgets generelle drøftelse af rammer for understøttelse af lokale udviklingsinitiativer
 • 19. Lukket - Godkendelse af udbudsmateriale for udbud af rengøring i kommunens Område Syd (Lukket punkt)
 • 20. Til orientering

Samlede oversigter