Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af dialogoplæg om den fælles indsats i Business Region Aarhus 2016-2017
  • 3. Godkendelse af tildeling af kvote for perioden 2016-2019
  • 4. Godkendelse af igangsætning af lokalplan til boliger på Agertoften, Kjellerup
  • 5. Godkendelse af afskrivning af lån til Arbejde Adler
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter