Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Møde med Silkeborg Turist- og Regattaforening
  • 3. Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn
  • 4. Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for 2015-2028
  • 5. Oplæg til målaftale 2016-2019
  • 6. Lukket - Økonomisag (Lukket punkt)
  • 7. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter