Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af ny strategi for iværksætterindsatsen
  • 3. Forslag til disponering af omstillingspuljen
  • 4. Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af plejecentrenes nødkaldeanlæg
  • 5. Godkendelse af ejendomsstrategi
  • 6. Orientering om afsluttet projekt om entreprenørskab i VIAs uddannelser
  • 7. Evaluering af retningslinjer for byrådets dialogmøder med borgere
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter