Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skype møde

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Præsentation af ny beskæftigelseschef
  • 3. Orientering om Covid-19's betydning for beskæftigelsesindsatsen i Silkeborg kommune
  • 4. Orientering om Sprogcenter Midts årsrapport 2019
  • 5. Orientering om tidsplan for udbud af danskuddannelse (Lukket punkt)
  • 6. Drøftelse og udpegning af repræsentanter til deltagelse i Særligt Tilrettelagt Ungdomsundervisning - STU udviklingsarbejde
  • 7. Orientering om status for FGU
  • 8. Orientering om Ankestatistik 2019 - Beskæftigelsesafdelingen
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter