Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Jobcenter Sygedagpenge og Jobafklaring, Stagehøjvej 9

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om LIS rapport for marts 2020
 • 3. Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Arbejdsmarkedsudvalget for 2019
 • 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling 61 Arbejdsmarked Service
 • 5. Orientering om regnskab for 2019 for bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførsler
 • 6. Orientering om regnskab for 2019 på bevilling 67 Sociale overførsler
 • 7. Orientering om regnskab for 2019 på bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
 • 8. Drøftelse af økonomi (Lukket punkt)
 • 9. Drøftelse af udvalgsmål for 2021
 • 10. Drøftelse af udkast til kommissorium for opfølgning på STU-udviklingsarbejde 2020
 • 11. Orientering om analyse og handlinger på fleksjobområdet
 • 12. Orientering til AMU om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Silkeborg, FH, ErhvervSilkeborg og Dansk Byggeri
 • 13. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget om statusrapport for kontrolområdet 2019
 • 14. Orientering om decisionsskrivelse 2018
 • 15. Orientering om Skoleafdelingens samarbejde med virksomheder mv.
 • 16. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter