Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Henning Mortensen A/S, Stagehøjvej 1, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Arbejdsmarkedsudvalget besøger Henning Mortensen A/S
 • 3. Drøftelse af proces for udvalgsmål 2021
 • 4. Drøftelse af forslag til erhvervsplaymaker
 • 5. Orientering om borgerundersøgelse 2019
 • 6. Orientering til AMU om virksomhedsundersøgelse 2019
 • 7. Orientering om implementeringen af forenklingsreformen
 • 8. Orientering om match på integrationsområdet
 • 9. Orientering om fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde i forbindelse med almen genoptræning
 • 10. Orientering om klagestatistik for 2019
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter