Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Drewsensvej 60

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om integrationsområdet
 • 3. Orientering om beskæftigelsesindsatsen på Lupinvej og Resedavej
 • 4. Orientering om analyse og udviklingsforløb på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne
 • 5. Drøftelse af risikoanalysen for budget 2020
 • 6. Godkendelse af korrigerende handlinger i forbindelse med risikoanalysen
 • 7. Godkendelse af en model for IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser
 • 8. Drøftelse af evaluering af STU-området 2019
 • 9. Orientering om analyse på ledighedsydelses- og fleksjobområdet
 • 10. Orientering om permanent undtagelse af førtidspensionister i løntilskud fra rimelighedskravet
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter