Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om udvalgsmål vedrørende uhensigtsmæssige procedurer og administration
 • 3. Beslutning vedrørende forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet i 2020
 • 4. Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og læsning
 • 5. Drøftelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser
 • 6. Orientering om afslag på ansøgning om dispensation for fordeling af børn i udsat boligområde i dagtilbud
 • 7. Orientering om puljemidler til de yngste sårbare og udsatte børn
 • 8. Drøftelse af risikoanalysen for budget 2020 for Børne- og Ungeudvalget
 • 9. Orientering om analyse af budget 2020 for bevilling 45 på baggrund af budgetopfølgning pr.31. oktober 2019
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter